Laajasalontiellä käynnissä oleva laaja katutyö Yliskyläntien ja Koirasaarentien välillä on jäänyt jälkeen aikataulusta ja valmistuu kesällä 2023. Tavoitteena on, että suurin osa pintatöistä valmistuu jouluun mennessä. Myös Laajasalontien uudet kaistat sekä Isosaarentien ja Reposalmentien risteykset yritetään saada liikenteellisesti valmiiksi vielä tämän vuoden puolella. Viimeistelyt kuitenkin jatkuvat kesään asti, kaupunki kertoo tiedotteessaan.

Urakan oli alun perin tarkoitus valmistua marraskuun loppuun mennessä 2022. 

Kaupungin mukaan maan alle jäävän tekniikan rakentaminen ja urakan runsaslukuiset muutostyöt ovat viivästyksen ydinsyy. Muutostöitä ovat edellyttäneet esimerkiksi vesihuoltotöissä ilmenneet maaperän olosuhdemuutokset ja kaukolämpölinjojen rakentamisen aiheuttamat haitat.

Kunnallistekniikan valmistumisella on suuri merkitys myös pintatöiden etenemiselle. Tällä hetkellä vesihuoltoon liittyvistä töistä on tehty 98 prosenttia, kaukolämmöstä 70 prosenttia ja operaattoriputkituksista 85 prosenttia.

Talviajan työt etenevät sään ehdoilla 

Talvikauden aikana työskentely kaivuu- ja pintatöiden parissa jatkuu niin pitkään kuin säät sallivat. Kun maa jäätyy, käytännössä mitään pintarakenteita ei voi enää tehdä. 

Suurin osa risteysten kaivannoista on tavoitteena täyttää vuoden 2022 loppuun mennessä. Laajasalontiellä Herttoniemen suuntaan kulkeva moottoriajoneuvoliikenne on tavoitteena ohjata lopullisille kaistoille jouluun mennessä. Tällöin väliaikaiset pysäkit voidaan korvata lopullisilla pysäkeillä, joiden katokset on asennettu jo lähes kokonaan paikoilleen.

Reunakiveyksien asennuksia ja asfaltointitöitä ajoratamerkintöineen jatketaan talven aikana niin pitkään kuin mahdollista. Jalankulun 2,5 metriä leveä väylä on kevääseen asti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden yhteiskäytössä.  

Tällä hetkellä uusista valaisimista on käytössä 40 prosenttia. Koko urakka-alueen valaisinten pitäisi olla käyttökunnossa kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Asfaltoinnit ja viimeistelyt jäävät keväälle 

Suurimmalle osalle urakka-aluetta tehdään vielä viimeisteleviä asfalttikerroksia toukokuusta 2023, kun säät lämpenevät. Myös kaikki keskeneräiset vihertyöt, katukiveykset ja muut viimeistelyt tehdään valmiiksi kevään aikana.

Pyöräteiden viimeistely jää todennäköisesti keväälle, sillä päällystämiseen käytettävä punainen asfaltti on asennusvaiheessa arka kylmälle ja kostealle. Kaupungin tavoitteena on, että kaikki on valmista alkukesällä 2023.

Laajasalontie rakennetaan kaupunkibulevardiksi eli puistokaduksi Yliskyläntien ja Koirasaarentien välillä. Katu tullaan viimeistelemään lopulliseen muotoonsa myöhemmin 2020-luvulla, kun Kruunusillat-raitiotie rakentaa kadulle kiskot ja raitiotiepysäkit. Laajasalontien suuri katutyö alkoi maaliskuussa 2021. 

Laajasalontien rakentamista voi seurata urakan verkkosivulla   sekä Facebookissa. Kuva: Jenna Lehtonen