Helsingin kaupunki suunnittelee Puotilan venesataman alueelle uusia kerrostaloasuntoja 2700 asukkaalle. Yksi kortteli sijoitetaan tekosaarelle.

Puotilanrannan tuleva asuinalue sijoittuu Meripellontien eteläpuolelle. Asuinkortteleiden yhteyteen suunnitellaan päiväkotia, liiketiloja, kolmea pysäköintilaitosta ja päivittäistavarakauppaa, kaupunki kertoo tiedotteessaan. Puotilanrantaan rakennetaan rantapuisto sekä kävely- ja pyöräilyreitit Vuosaaren sillalta Marjaniemeen ja Vartiokylänlahden ympäri. Alustavien arvioiden mukaan rakentaminen voisi alkaa vuonna 2026.

Uudistuksen myötä Puotilan nykyisen venesatama-alueen koko pienenee. Nykyiset noin 600 venepaikkaa eivät jatkossa mahdu alueelle. Uusi nykyistä pienempi venesatama suunnitellaan Puotilanrannan asuinalueen eteläosaan osaksi uutta rantapuistoa. Koivuniemen kärjessä oleva alue säilyy venesatama-alueena. Uusia paikkoja saadaan myös laajentamalla idässä sijaitsevaa Vuosaarenlahden pienvenesatamaa.


Mainos:


Uusi alue täydentää Marjaniemen, Puotilan ja Vartioharjun muodostamaa kaupunkirakennetta. Kuva: Voima Graphics oy

Puotilanrannassa yksi asuinkortteli sijoitetaan nykyiselle vesialueelle, joka yhdistetään silloilla mantereeseen. Tekosaaren suunnittelusta ja toteutuksesta järjestään erillinen kilpailu. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kaavaluonnoksen toukokuussa 2023 ja kaavaehdotukseksi kaava etenee arviolta syksyllä 2024. Kaavoituksen myöhemmässä vaiheessa tutkitaan tarkemmin muun muassa luontoarvojen ja virkistyskäytön yhteensovittamista, hulevesien käsittelyä sekä Marjaniemenpuron luonnonmukaistamista.

Puotilanrannan kaavaluonnokseen voi tutustua verkossa järjestettävässä asukastilaisuudessa 6.3.2023 klo 19–20. Lisätiedot ja liittymislinkki osoitteesta hel.fi/asukastilaisuudet. Suunnitteluaineistoon voi tutustua verkkosivuilla hel.fi/suunnitelmat 20.2.–13.3. välisenä aikana. Mielipiteet Puotilanrannan kaavaluonnoksesta pyydetään esittämään 13.3.2023 mennessä.

Puotilan Venekerho on perustettu vuonna 1962. Kuva: Jenna Lehtonen